Kotitalouksien kylmä- ja kuumavesijärjestelmät

20.1. Sisäisten viemäreiden tulisi varmistaa sateen ja sulaisen veden poistaminen rakennusten kattoista.

Huom. Rakentamatta sisävesiä lämmittämättömiin rakennuksiin on toteutettava toimenpiteitä positiivisen lämpötilan varmistamiseksi putkistoissa ja viemäriputkissa negatiivisissa ulkolämpötiloissa (sähköinen lämmitys, lämmitys höyryllä jne.). Laitteen lämmitettävän sisäkaivon toteutettavuus olisi perusteltava teknisin ja taloudellisin laskelmin.

20.2. Sisäisten viemäröintijärjestelmien vesi on siirrettävä ulkorajoihin tai yhteisiin viemäriverkostoihin.

Huomautuksia: 1. Perustellessaan sen on sallittava veden poistaminen sisäisen viemäröinnin järjestelmästä puhdistamattomien tai uudelleenkäytettyjen jätevesien teolliseen jätevesijärjestelmään.

2. Sisävesisäiliöstä ei saa tyhjentää vettä kotitalousvesijärjestelmään eikä yhdistää saniteettilaitteita sisäisten jätevesien järjestelmään.

20.3. Sadevedenpuhdistamojen puuttuessa sisävesialtaiden sadeveden vapautuminen tulisi ottaa avoimesti rakennuksen lähellä oleviin lokeroihin (avoin vapautus); Samalla on välttämätöntä toteuttaa toimenpiteet, jotka eivät aiheuta maan pinnan eroosion rakennuksen lähellä.

Huom. Kun laite on avattu vapautus rakennuksen sisäpuolella, tulee olla hydrauliventtiili, joka sulaa vedessä talvikaudella kotitalousviemäriin.

20.4. Rakennuksen litteälle kattilalle ja yhdelle endoville on asennettava vähintään kaksi kourua.

Katolle tarkoitetut vedenpoistosuppiloita on sijoitettava sen topografian, sallitun valuma-alueen kohti suppiloa ja rakennuksen rakennetta kohti.

Suurin mahdollinen etäisyys minkätyyppisten kattojen välillä ei saa ylittää 48 m.

Huom. Asuintalojen ja julkisten rakennusten litteiden kattojen osalta on sallittua asentaa yksi tyhjennysuppilo kullekin osalle.

20.5. Liittyminen yhteen nousuputkistoihin, jotka sijaitsevat eri tasoilla, sallitaan tapauksissa, joissa nousuputken kokonaissuunnan virtausnopeus ei ylitä taulukossa annettuja arvoja. 10.

Sääntelyasiakirjat

Päävalikko

4. Viemäröintilaitteet

4.1. Sateiden ja sulaveden kattojen poistaminen olisi annettava ottaen huomioon asiaankuuluvien rakennusten ja rakenteiden suunnittelustandardit sekä rakennusten viemäreiden ja viemäreiden suunnittelua koskevat vaatimukset.

4.2. Sisäänrakennetun veden poistoaukon suppilo on sijoitettava tasaisesti kattotilan yli rakennuksen pituussuuntaisten keskiakselien kunkin riviosan alempaan osaan. Poikkeuskäyntejä ei tule ennakoida.

4.3. Vedenkorkeuden ylläpitämiseksi on tarpeen asentaa irrotettavat ylivuotoputket, jos se on tarpeen jäähdyttää vedellä.

4.4. Kunkin katon osan, jota rajoittavat seinät ja laajennusliitokset, on oltava vähintään kaksi vedenottoaukkoa; jonka katon pinta-ala on alle 700 neliömetriä, on sallittua asentaa yksi suppilo, jonka halkaisija on vähintään 100 mm.

Sauman molemmille puolille, samalle nousukorkeudelle tai yleiselle ripustuslinjalle asennettujen suppilojen liittäminen on sallittua, edellyttäen että kompensointiliitokset ovat liitosten tiukkuutta ja joustavuutta varten.

4.5. Ulkoseinien paksuuteen ei saa asentaa tyhjennysaukkoja. Tuulipäällysteissä ja ilmastoiduissa ilmarakoissa olevissa pinnoitteissa suppiloiden imuulot ja jäähdytysosastoissa on oltava lämpöeristys.

Sen on sallittava kanavien ja nousuputkien tyhjennysputkien lämmitys jäähdytetyillä alueilla.

4.6. Jäteventtiilien kulhot on kiinnitettävä jäykästi kiinnittimiin kantopäällysteisiin tai pinnoitteisiin ja liitetty sisäisten jätevesien nousuihin kompensaattoreiden kautta.

Tyyppien P-1, P-2, P-5 päällysteissä on oltava tyhjennysuppiloihin asennetut galvanoidut teräslevyt.

4.7. Paikoissa, joissa kouruasennuksia on asennettu, suppilon laipan päälle liimattu päävesieristysmatto on vahvistettava kolmella massiivikerroksella, jotka on vahvistettu kahdella kerroksella lasikuitua tai lasikuitua kuvion 2 mukaisesti. 4 app. 6. Päävesieristysmattojen kerrosten vahvistaminen voidaan myös aikaansaada kahdella kerroksella, joita käytetään kattorakenteisiin, sekä mastilla liotettuun kerroksiin.

Painerengas on kiinnitettävä tukevasti astiaan.

4.8. Ulkona tapahtuva järjestetty vedenjakelu suunnitellaan kattojen avulla kourujen ja viemäriputkien avulla vain perustelluiksi; Samanaikaisesti ulkoisten kourujen yksityiskohtien ja tyhjennysputkien koon on oltava GOST 7623-75: n vaatimusten mukainen. Ulkopuolisten tyhjennysputkien välinen etäisyys on enintään 24 m; poistoaukon poikkipinta-alan on oltava 1,5 neliömetriä per 1 neliömetrin katon pinta-ala.

SNiP: n vaatimukset tyhjennysjärjestelmille

Kattojärjestelmän asennus on yksi tärkeimmistä suojatoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on laajentaa talon rakenteellisten osien käyttöikää ja varmistaa mukavimmat elinolosuhteet siinä.

 • sisältö:
 • Mitkä ovat SNIP: n vaatimukset?
 • Vedenottoaukot
 • Laske putkien ja lokeroiden määrä

Ei ole mikään salaisuus, että paljon vaivaa voi luoda kellarikerroksen kosteuden, joka alkaa talon epämiellyttävän tuoksun ilmestymisestä, muurausienien kehityksestä seinille ja päättyy rakennuksen perustan ennenaikainen heikkeneminen.

Ilmastoveden pysähtymisen seuraukset katon pinnalla eivät ole yhtä tuhoisat. Suoraan sanottuna katon vuotojen esiintyminen - tämä ei ole pahinta vaivaa, joka ilmenee tämän ilmiön seurauksena.

Mitkä ovat SNIP: n vaatimukset?

Suurempaa vaaraa loukataan siinä, että sateen tai voimakkaan lumen sulamisen aikana kosteus voi vuotaa alle kattotilaan, jossa ristikkojärjestelmän puiset rakenneosat sijaitsevat, jonka säännöllinen kostuminen johtaa välttämättä ennenaikaiseen vaurioitumiseen. Ja uuden katon rakentaminen on, näet, tapahtuman, joka ei ole halpa.

Jotta katto voisi palvella sinua uskollisesti monien vuosien ajan, se on varustettava muovisella tai metallisella vedenpoistojärjestelmällä, jonka avulla voit järjestää asianmukaisesti ilmakehän veden pinnan poistamisen.

Jätevesijärjestelmän oikea laskenta auttaa hankkimaan tarvittavan määrän komponentteja ja optimoimaan harmoni- sesti oston kustannukset.

Asennus vedenpoistojärjestelmällä ei ole vaikein tehtävä, mutta kun järjestää katto rakentamisensa erityisen tärkeäksi, on noudatettava tiettyjä sääntöjä ja vaatimuksia, joita SNIP asettaa niiden asennusta varten.

Kaikki katolle tarkoitetut viemärijärjestelmät SNIP: n mukaan voidaan jakaa järjestettyihin ja järjestäytymättömiin.

Ulkoilmakanavien laskennassa on otettava huomioon SNIP-vaatimukset.

  • Suspensoidut tai seinäsuuttimet voidaan asentaa kattoihin, joiden kaltevuus on vähintään 15 °.
  • Lokeroiden pituussuuntaisen kaltevuuden tulisi olla vähintään 2%.
  • Kattoon asennettaessa voidaan käyttää kouruja, joiden sivujen korkeus on 120 mm.
 • Suurin etäisyys muovi- tai galvanoidun tyhjennysputken välillä saa olla enintään 24 metriä.
 • Asennettaessa viemärijärjestelmää putkilinjan laskenta tehdään sillä perusteella, että enintään 1 m² katto putoaa 1,5 cm²: n putkelle.

Nämä säännöt ja vaatimukset SNIP: n mukaan ovat voimassa ainoastaan ​​ilmastoalueille, joilla on vähäinen todennäköisyys jäädyttää vettä.

SNIP-vaatimukset varoittavat, että kaikissa muissa ilmastovyöhykkeissä suositellaan sisäisen kattokaivojärjestelmän asentamista ulkoisen vedenpoiston organisoimiseksi, jotta jään muodostuminen jäätiköiden lumen sisäpuolelle ja niiden myöhempää romahtamista estettäisiin.

Sisäinen viemäröinti koostuu pääsääntöisesti elementeistä, kuten putkisto, suppilo, pistorasia, purkuputki. Kuitenkin rakenteen geometristen ominaisuuksien ja asiakkaiden vaatimusten mukaan asennettaessa viemärijärjestelmää sitä voidaan täydentää joillakin komponenteilla ja lisävarusteilla.

Vedenottoaukot

Sisäisen viemäröinnin päätehtävä on tarjota järjestetty kuivatus ja estää ilmakehän veden pysähtyminen kattopinnalla sademäärästä riippumatta. SNIP suosittelee, että vesi tulee päästää yhteiseen tai sadeviemäriin.

Veden tehokkaimman poiston varmistamiseksi optimaalisen suppilomäärän asennus suoritetaan 1 elementtiä kohden 0,75 m²: n kattoalueella ja 1 cm² putkesta, joka on tarkoitettu veden virtaukseen. Sisäisen viemärikanavan suppilot olisi sijoitettava katolle sen akselin suuntaisesti.

Älkää unohtako, että SNIP: n vaatimukset estävät nousuputkien ja kanavien asentamisen ulkoseinien paksuuteen, sillä kun lämpötila putoaa miinusarvoihin, niiden jäätymistä ei suljeta pois.

Laskettaessa suppiloiden määrää on otettava huomioon SNIP: n seuraavat vaatimukset:

 • Jos alustan lineaariselle laajentamiselle ei ole rajoituksia, 1 elementti asennetaan 12 metrille näistä elementeistä,
 • Kun lokeron pituus on yli 12 m ja sen laajeneminen ei ole mahdollista, suositellaan ylimääräisen asennuksen korvaava suppilo katon kulman päähän,
 • Kun kehystä ympäröitään kehä ympäri lokeroa, on suositeltavaa suorittaa suppiloiden ja kompensoijien yhteinen asennus.

SNIP-vaatimukset suosittelevat laskemaan vaaditun kanavamäärän projektiasiakirjojen perusteella, jotka sisältävät tietoja katon geometrisista ominaisuuksista ja mitoista.

On erittäin tärkeää, että asennettujen kanavien määrä vastaa täsmälleen koko tyhjennysjärjestelmään asennetun tyhjennysaukon määrää.

Laske putkien ja lokeroiden määrä

Muodostettaessa katon ulkoista tyhjennysjärjestelmää on ennen kaikkea tutkittava rakenteen arkkitehtonisia piirteitä. On erittäin tärkeää, että kattokaivoissa ei ole kielteisiä vaikutuksia rakennuksen julkisivun estetiikkaan, vaan päinvastoin täydentävät sitä täydellisesti ja yhdistävät sen kanssa.

Jätevesijärjestelmän laskenta alkaa mitata katon kokonaispinta-alaa. Oletetaan, että meillä on putki, jolla kerätään vettä, jonka halkaisija on 100 mm, joka kykenee kvalitatiivisesti ohjaamaan sitä katon pinnasta 220 m²: iin. Näiden tietojen perusteella lasketaan tarvittava putkien määrä.

Kaivauslautojen poikkileikkauksen laskenta suoritetaan ottaen huomioon kattorinteiden kulma: sitä suuremmat ovat suuremmat, mitä suurempia kattojen sivuja on. Tämä perustuu vesipurkauksen alueen lisäämiseen. Ebbin määrä lasketaan katon rungon reunan perusteella.

Kytkinten lukumäärää laskettaessa on muistettava, että ne aina saavat itseään vähemmän kuin lokerot.

Jätevesijärjestelmän laskenta on helppo tehtävä. Se edellyttää kuitenkin, että urakoitsija huolehtii kaikkien tarvittavien laskelmien huolellisuudesta ja tarkkuudesta.
Tässä on muutamia mielenkiintoisempia artikkeleita:

Ulkoinen tyhjennys SNiP: ssä

Viemäröintijärjestelmän virheellinen laskenta tai sen puuttuminen johtavat muotin ulkonäköön talon seinissä, säätiön eroosion, kellareiden tulvien ja puurakenteiden mätänemiseksi. Näiden ongelmien esiintymisen ehkäisemiseksi voidaan osaa suunnitella sisäinen tai ulkoinen tyhjennyskoodi.

Valitsemalla vedenpoistojärjestelmä

Valumuototyypin valinta riippuu tällaisista rakennusparametreista, kuten lattiamäärästä ja kateaineen tyypistä.

Yli kuuden tasoisen kodin sisätiloissa on sisäinen viemäröintijärjestelmä, joka on korkeintaan 5 tasoa - ulkotiloissa järjestetty, korkeintaan 2 tasoa - ulkona järjestetty tai järjestäytymättömiä.

Kattotyypin mukaan suositellaan lämmön talteenottoa lämmittämällä kattorakenteilla tai tasakattoilla. Muissa tapauksissa asennettu ulkoilujärjestelmä.

Suunniteltu järjestetty ulkoinen kuivatusjärjestelmä

Rakennusnormien ja -määräysten mukaan vedenpoistojärjestelmän luonnoksen on perustuttava perusteluihin.

Ulkopuhdistamon SNiP-hanke edellyttää:

katon alueen laskeminen;

sademäärän laskenta;

mahdollisimman alhaisen lämpötilan määrittäminen.

Suotusvaatimukset kuivatusjärjestelmän suunnittelulle:

 • ripustettuja kouruja on asennettava kattoihin, joiden kallistuskulma on vähintään 15 °;
 • kaikkien tyhjennysosien on oltava GOST 7623-75: n mukaisia;
 • läpivirtausputkien välinen etäisyys saa olla enintään 24 m;

putken halkaisija lasketaan kattoalueen mukaan: 1,5 cm per 1 m 2

kourun kaltevuuskulma on 0,2-0,3 ° tai 2-5 mm lineaarimittaria kohden;

syvennys on vähintään 12 cm.

Kaikki edellä mainitut vaatimukset ovat merkityksellisiä alueilla, joilla veden todennäköisyys on vähäinen. Muussa tapauksessa organisaatio vaatii sisäisen kourun.

SNiP: n tekemät laskelmat:

 • kourujen määrä lasketaan katon ulkokehän ja kourun pituuden perusteella;
 • liitoselementtien, kytkentöjen ja kourujen määrä määritetään osien liitosten lukumäärän ja katon ympäryksen perusteella;
 • kiinnittimien määrä riippuu kourujen ja putkien materiaalista (muoville, kiinnittimien välinen etäisyys on 70 cm, metallin - 40 cm);
 • avoimien kuivatusjärjes- telmien pistotulppien määrä on yhtä suuri kuin putken katkeamien lukumäärä;
 • suppiloiden määrä on yhtä suuri kuin laskuputkien lukumäärä;
 • putkien ja kaarevien elementtien määrä lasketaan rakennuksen korkeudesta ja kehästä riippuen, arkkitehtonisia projektioita jne.;

Oikea laskeminen ulkovaihtoon SNiP: n kautta on hyvin tärkeä asunnonomistaja, joka ratkaisee kaikki jäteveden ongelmat ja viemärijärjestelmä täydentää harmonisesti rakennuksen julkisivua.

Klikkaamalla painiketta hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn (laki nro 152-ФЗ) ja hyväksyvät käyttäjän sopimuksen ehdot

Kattojärjestelmän laskenta

Jätevesijärjestelmän tarkoitus on selvää - veden sijoittuminen sateen aikana ja lumen sulaminen rakennuksen katolta suunnitellulle paikalle. Esimerkiksi myrskyviemäriin, taajuusmuuttajaan tai vain maahan, poispäin rakennuksen kellarista.

Laskettaessa kattovetojärjestelmää ne ottavat huomioon katon tyypin - litteät tai kaltevat, katon reunan reunan, katon alueen ja rakennuksen alueen, katon geometrian monimutkaisuuden, keskimääräisen sademäärän vuodessa ja viime vuosien huipun sademäärän osalta.

Laskennan jälkeen saadaan tyhjennysjärjestelmän elementtien haluttu halkaisija, pystysuorien tyhjennysputkien määrä ja niiden sijainti julkisivuun, järjestelmän kokoonpano- ja asennusosien kokonaismäärä ja alueet - katteet, kulmat, putket, suppilot, haltijat.

Kastelujärjestelmän laskeminen riippuu katon pinta-alasta riippuen useilla menetelmillä, mutta kaikkien niiden avainluvut ovat katon laskupaikan pinta-ala.

Kattosektorin laskenta

Kattotilan laskemiseen tarvitaan portaikko, mittanauha, paperi ja geometrian tuntemus koulun ohjelman volyymissa. Laskentamenetelmä koostuu mielivaltaisen monimutkaisen topologian katon henkisestä osuudesta alkeisiin geometrisiin kuvioihin - kolmiot, suorakulmiot, trapetsit. Sen jälkeen mitataan kunkin kuvan sivu, niiden alueet lasketaan ja tuloksena olevat luvut summataan yhteen.

Tuleva pinta-alan mittaus- ja laskentayksikköä käytetään tulevaisuudessa kaavojen laskentamenetelmissä. Kunkin kaltevuuden alue on kirjattava erikseen, nämä numerot ovat hyödyllisiä.

Rakennuskoodien tyhjennysvaatimusten laskeminen

SNiP: n mukaisen kattojärjestelmän laskenta edellyttää kahta parametria:

valuma-alue (kaltevuusalue);

Käytä näitä kahta parametria laskettaessa pystysuuntaisten tyhjennysaukkojen määrää (nousuputkia).

Veden virtauksen kuormitus yhdelle nousuputkelle riippuu sen halkaisijasta ja sen ei tulisi ylittää:

Esimerkiksi, jos sadevedet, joiden tilavuus on 30 litraa sekunnissa, virtaavat katon kaltevuudesta, sinun on asennettava kaksi halkaisijaltaan 100 mm halkaisijaltaan halkaisijaltaan 150 mm: n halkaisija.

Veden virtauksen voimakkuuden laskeminen

Laskennassa käytetään sateen voimakkuuden tilastollista arvoa 1 hehtaarin alueella kahdenkymmenen minuutin (q20) tai viiden minuutin (q5) aikana. Näiden parametrien välinen suhde on seuraava:

jossa n on vertailutekijä.

Viitekerroin n on annettu SNiP 2.04.03-85: ssä

Jos kaltevuuskulman kaltevuus on alle 1,5%, käytetään q20-parametria ja jos kaltevuus on yli 1,5%, käytetään q5-parametria.

Lopullinen kaava katon Q (litraa sekunnissa) olevan veden virtauksen voimakkuudelle on seuraava:

jossa S on kaltevuusalue, q on q5: n tai q20: n tilastollinen arvo kaltevuuden jyrkkyysasteesta riippuen.

Muut SNiP: n vaatimukset

Säännöt ja määräykset asettavat vaatimuksia virtaavan veden poistamiseksi tiukasti sadeveden tyhjennysjärjestelmään, ilmoitetaan horisontaalisten putkien kaltevuuden kulmien raja-arvo, kuvaavat tarkastusvaatimukset. Erityisesti on todettu, että nousujen välinen etäisyys ei saa ylittää 48 metriä.

Jätevesijärjestelmän käytännön laskenta

Laskettaessa katosta virtaavan veden määrää on tarpeen määrittää materiaali, josta tyhjennysjärjestelmä tehdään ja laskea sitten sen elementit.

Yksinkertaistettu laskutus kaivo- ja nousuputkistoista

Tarvittavaa laskentamenetelmää ei tarvitse tehdä riippuen katon pinta-alasta SNiP-menetelmän mukaisesti, henkilökohtaiseen taloon tai tiloihin. Myöskään koko katon pinta-alaa ei tarvitse mitata. Riittävän on mitattava ja laskettava katon suurimman kuivatusalueen pinta-ala ja määritettävä tämän kaltevuuden viemäröintijärjestelmän koko, sillä oletuksella, että muille valuma-alueille veden virtaus on pienempi.

Järjestelmäkokojen yksinkertaistetun määritelmän taulukko

Materiaalien salaojitusjärjestelmä

Järjestelmän valmistukseen käyttäen yhtä kolmesta materiaalityypistä:

metalli peitetty suojakalvolla.

Galvanoitu levy on halpa ja sallii tarvittaessa polvien, suppilojen, vesikourujen ja muiden järjestelmän elementtien kokoonpanon. Haittoihin kuuluvat haavoittuvuus (ohut tina nopeasti ruostuu) ja nivelten vuotaminen, joiden kautta vesi virtaa satunnaisissa paikoissa kouruun tai nousuputkeen. Tinijärjestelmän läpi kulkeva vesi on erittäin meluisa.

PVC-elementteillä on alhainen paino, ei korroosiota, ovat alemmassa hintaryhmässä. Muovirakenteet ovat välttämättömiä asennettaessa vanhojen rakennusten tuulilistoihin. Soveltuu matalien rakennusten, autotallien, maalaistalojen rakentamiseen. Kun juoksutetaan muovikanavaan, sadevesi aiheuttaa alhaisen melutason, joten tämä materiaali on suositeltava asennettavaksi asuinrakentamisen ikkunoiden lähellä. PVC-viemäröintijärjestelmän haitat ovat materiaalin epävakaisuus ja huono vastus alhaisissa lämpötiloissa. Katolle tarvitaan lunta pitämisen elementtien asennus siten, että katolla liukumaton lumikuorma ei katkaise viemäröintiä.

Kalvon suojassa oleva metallijärjestelmä täyttää kaikki kuluttajien vaatimukset. Haitat ovat suhteellisen korkeat kustannukset, elementtien massiivisuus ja tarkkuusvaatimukset kuljetuksen ja asennuksen aikana. Vahingoittunut pinnoite johtaa nopeaan ruostumiseen, joten asennuksessa käytetään erityistä työkalua. On suositeltavaa tarkkailla lämpötilaolosuhteita asennuksen ja käytön aikana, koska ylikuumeneminen aiheuttaa kalvon kuorintaa ja rakkuloita. On suositeltavaa valita tämä materiaali, jolla on suuri kattoalue vaikeissa ilmasto-olosuhteissa, ja suunnittelussa, jossa viemäröintijärjestelmä kiinnitetään kattorakenteisiin eikä tuulilevyihin.

Jätevesijärjestelmän elementtien laskeminen

Ensinnäkin urien kokonaispituus ja kunkin vaakasuoran osan pituus määritetään erikseen. Tässä vaiheessa lasketaan katon viemärijärjestelmä talon alueella tarkemmin sen kehällä. Suunnitelma merkitsee kaikki katon ulkonemien vaakasuorat osat, joiden alapuolella uimurit asennetaan ja niiden pituus.

Nousujen sijaintipaikat ovat merkittyjä, jopa 10 metrin etäisyydellä kouruista - yksi nousupyörä, yli 12 metriä kourasta - kaksi nousuputkea, korkeintaan 20 metriä nousuputken välissä ja monimutkainen kokoonpano - kulma kulmassa jokaiseen kulmaan. Lähinnä sijaitsevat haarat voidaan yhdistää yhdeksi nousuputkiksi.

Järjestelmän vaakasuoran osan elementit

Kouruelementtien määrä lasketaan nopeudella 1 elementti = 3 juoksumittaria. Jotkut valmistajat tarjoavat neljän metrin pituuden, jotka sinun on ilmoitettava tilauksen yhteydessä. Kunkin liitoskappaleen kumpaankin liitokseen kuluneet ja kytkimen kulmat ovat kuluneet. Vaakasuoran osan lopussa on kiinnitetty tynkä. Suppiloa käytetään liittämään nousu kouruun. Kiinnikkeet, joilla kouru kiinnitetään pohjaan, sijoitetaan vähintään 60 cm: n etäisyydelle toisistaan ​​muovista, kun ne kiinnitetään tuulilevyyn ja 90 cm metalliin, kun ne kiinnitetään kattorakenteisiin.

Kouru- ja nousuputken liitoselementit

Jokaiselle nousuputkelle pystysuora putki, jossa on vaakasuora ura, vaatii suppilon, kaksi kyynärpäätä ja putkiosan.

Järjestelmän pystysuoran osan elementit

Jätevesijärjestelmän pystyosan putket myydään kooltaan 2-4 metriä. Liitokset on kytketty liittimillä, putkien pohjalla polvilla korkeintaan 25 cm: n korkeudella sokean alueen pinnasta.

Putkiliittimet kiinnitetään seinään vähintään 2 metrin etäisyydellä toisistaan.

SNiP Krovli II-26-76

sääntökirja
katto
Päivitetty versio SNiP II-26-76 *

4.4 Aaltopahvista valmistetut kattotuotteet, mukaan lukien profiloidut metallilevyt, palamateriaalit (laatat, laatat), on oltava tuuletetut, jotta muodostuu aukko (ilmanvaihtokanava) lämmöneristyskerroksen ja katon välillä, joka on yhteydessä ulkosäiliöön rungon, selkärangan ja harjusalueet ja kuitumateriaalien eristys - tuulivoima-suojaava kalvo.
Muodostumisen välttämiseksi kondensoinnin kylmä parvi katto pintojen yläpuolella luonnollinen ilmanvaihto ullakon reikien läpi on järjestetty katon (luistimet, harjanteita, listoja, kattoikkunat, pakoputket, jne.), Kokonaispinta-ala, joka on otettu vähintään
1/300 katon horisontaalisen ulkoneman alueesta.
4.5 Ilmanvaihtokanavien korkeus ja kanavan sisääntulo- ja poistumistien mitat riippuvat katon sisäkerrosten kaltevuudesta, kattopinnasta ja kosteudesta (taulukko 2).
T a b l ja c a 2

4.6 Levyjen ja lattian välissä olevien metallilevyjen (lukuun ottamatta alumiinia) kattoihin, jotka on asetettu kiinteään lattiaan, niiden on toimitettava lauhteenpoistoa varten irtokalvo (ODM).
4.7 Kattorakenteet (ristikot, kattotuolit jne.) Ovat puuta, terästä tai teräsbetonia, joiden on täytettävä SP 16.13330, SP 64.13330 ja SNiP 2.03.02 vaatimukset. Lämmitetyissä kattoissa kevyiden terässeinämäisten rakenteiden (LSTC) avulla tulisi olla lämpöprofiilista rakeita rakennelman lämpötehon parantamiseksi. tuulilista
4.8 Tukikattojen korkeus on GOST 25772, SP 54.13330, SP 56.13330 ja SNiP 31-06 vaatimusten mukainen. Suunniteltaessa katot, on myös muita erityisiä turvaominaisuuksia, jotka sisältävät koukut roikkuu tikkaat, elementit kiinnitys liekojen, portaat, portaat, kiinteät tikkaat ja käynnissä tikkaat, evakuointi alustan ym. Sekä osien ukkossuojaus rakennuksia.
4,9 pinnoitteet (katto) korkeat rakennukset (yli 75 m) [1], koska lisääntynyt vaikutus tuulikuorman liimaamalla Edullinen kiinteä kate pohjaan alhainen huokoisuus tiheä (sementti-hiekka tai asfaltti päällyste, vaahdotettu lasi, ja vastaavat), lämpöeristelevyt tulisi liimata höyrysulkuun ja höyrysulku tukirakenteeseen. On sallittua päällystysmattoon asettaminen betonilaattojen kuormituksella liuoksella tai betonikerroksella, jonka paino määritetään laskemalla tuulikuorma.
4.10 Kattoja suunniteltaessa on tarkastettava katto lisälaitteiden vaikutuksesta laitteista, ajoneuvoista, henkilöistä jne. SP 20.13330: n mukaisesti.
4,11 katot, joissa on metalli- profiloitu levy ja eristävä materiaalikerros ryhmien syttyvyyden T2 - T4 on oltava täyttämällä tyhjät tilat uurrettu Kansi pituuden 250 mm materiaalien syttyvyyttä ryhmä NG risteykseen aluslaudoitus seinät, liikuntasaumojen, seinät lamput ja jokaisen harjan ja endova kattojen sivut. Jos katon eristämiseen käytetään kahta tai useampaa eristyskerrosta, joilla on erilaiset syttymisindeksit, tarve täyttää lattian aallotukset määräytyy eristysmateriaalin alapokerroksen syttymisryhmästä.
Aaltopahvineristeen tyhjien tilojen täyttäminen ei ole sallittua.
4.12 Katon päälle asennettavien laitteiden ja laitteiden kattoluokituksen siirto ei ole sallittua.
4.13 Yhdistetyn pinnoitteen (katon) rekonstruoimiseksi, jos olemassa olevaa eristystä ei voida säilyttää lujuuden ja kosteuden suhteen, se on vaihdettava; Jos eristeen sallittu kosteuspitoisuus ylittyy, mutta tyydyttävä lujuus, suunnitellaan toimenpiteitä sen luonnollisen kuivauksen varmistamiseksi katon toiminnan aikana. Tätä varten eristys- ja / tai tasoitustasanteessa tai lisälämmöneristyksessä (määritetty SP 50.13330) kahdessa keskenään kohtisuorassa suunnassa on oltava kanavia, jotka ovat yhteydessä ulkoilmaan ilmaventtiilien välityksellä ristikkovesillä, puhalletaan rungot, päätyseinät, jotka nousevat rakennusosien katon yläpuolelle, sekä kanavien leikkauspisteen yläpuolella asennettujen ilmanpoistoputkien kautta. Suuttimien määrä ja kuivausaika määritetään laskemalla (liite B).
4.14 Päällystämisen estämiseksi katto-matolla on sallittua aikaansaada maton alapokerroksen kaistale tai pistelaminaus
rullamateriaaleja.
4.15 Rakennusten pinnoituksen (katon) työpiirustuksissa on tarpeen mainita: kattorakenne, materiaalien ja tuotteiden nimi ja merkintä viittaamalla standardointiin liittyviin asiakirjoihin;
rinteiden koko, viemäriputkien asennuspaikka ja laajennusliitosten sijainti;
kattotiilien yksityiskohdat paikoissa, joissa kouruasennukset on asennettu, kouruissa ja pylväissä seiniin, kaiteisiin, tuuletus- ja hissikuiluihin, ristikkoihin, putkiin, kattoikkunoihin ja muihin rakenteisiin.
Hankkeen rakennusosion työpiirustuksissa olisi esitettävä tarve kehittää toimenpiteitä palontorjunnalle, tarkkailla paloturvallisuusmääräysten ja turvallisuusmääräysten noudattamista rakennus- ja asennustöissä.
5 Valssatut ja mastiset katot
5,1 Valssattu katto ovat bitumista ja bitumista polymeeri, jossa pahvi, lasikuitu ja yhdistetyt perusteella ja perusteella polymeerin kuitujen elastomeeristen materiaalien, TPO kalvot, PVC-kalvo ja vastaavat Kateaineiden jotka täyttävät GOST 30547 ja mastiksin katto - bitumista, bitumipolymeeristä, bitumikumista, bitumiemulsiosta tai polymeerivalmisteesta, jotka täyttävät GOST 30693: n vaatimukset, lujittavat lasikuitumateriaalit tai polymeerikuitujen tiivisteet.
5,2 kattoja telan ja mastiksin materiaaleja voidaan valmistaa perinteiseen (paikassa eristetyn vedenpitäväksi matto) ja inversio (kun sijoittamalla vedenpitäväksi maton alle eristys) suoritusmuodoissa (liite D).
5,3 rakentava ratkaisu kattopäällyste että inversio suoritusmuoto sisältää: monoliittinen tai teräsbetonielementtitehtaalla laatta kytkimen sementtiä hiekkaa laastin tai uklonoobrazuyuschy kerros, esimerkiksi valmistettu kevytbetonista, pohjamaali, vedenpitäväksi matto, yksikerroksinen eristys, turvallisuus (suodatus) kerros soraa tai prigruzami betonilevyt.
Käänteiskerroksessa tulisi käyttää lämpöeristettä, kuten esimerkiksi ekstrudoitua polystyreenivaahtoa, vain alhaisia ​​veden absorptiota omaavia levyjä (enintään 0,7 tilavuusprosenttia 28 päivän ajan).
5.4 Käytetyissä ja kääntökatoissa, joissa on maakerros ja maisemointijärjestelmä, vedenpitävä matto on valmistettava materiaaleista, jotka kestävät mätää ja vahingoittavat kasvien juuret. Kasvien juurissa itävyydestä kestämättömien materiaalien katolle saadaan aikaan anti-root-kerros.
5.5 Vedenpitävän maton kerrosten määrä riippuu katon kaltevuudesta, käytettävän materiaalin joustavuudesta ja lämmönkestävyydestä, ja se on otettava huomioon liitteen D taulukoissa D.1 - E.3 esitetyillä suosituksilla.
Mastokattotiiliä suositellaan käytettäviksi pääasiassa uudisrakentamisessa, mikäli pinnoitteen vaikea topografia on olemassa, sekä olemassa olevien kattojen korjaamiseen.
5.6 Vedenpitävän maton pohja voi olla tasainen pinta:
teräsbetoniset pohjalevyt, joiden väliset liitokset on tiivistetty sementti-hiekkalaastilla, joka on vähintään 100 astetta tai betonilla, joka ei ole alempi kuin B 7.5;
lämmöneristyslevyt, joiden on oltava kestäviä orgaanisille liuottimille (bensiini, etyyliasetaatti, nefras jne.) kylmämastit ja kestävyys kuumien mastoaineiden lämpötilojen vaikutuksille; Lämmöneristyslevyt laajennetusta polystyreenistä ja muusta palavasta eristyksestä voidaan käyttää, kun olosuhteet täyttyvät 5.11. Vaahtolaseista, polystyreeni- vaahtomuovista ja mineraalivillalevyistä valmistetuilla lämpöeristelevyillä voi olla tehtaalla tehty kalteva pinta, joka takaa vedenpitävän maton kaltevuuden;
kevytbetonin monoliittinen lämpöeristys sekä sementtiin tai bitumiseen sideaineeseen perustuvat materiaalit tehokkailla aggregaatteilla - perliitti, vermikuliitti, vaahterakeet jne.;
tasoitus monoliittinen siteet sementti-hiekka laasti ja asfalttipäällysteen, sekä elementti- (kuiva) kiristys kahden hrizotiltsementnyh tasainen ekstrudoidun levyn paksuus on 10 mm: n mukaan GOST 18124 tai kahden sementti-sidottu levyn paksuus 12 mm mukaan GOST 26816, jotka on kiinnitetty ruuveilla siten, että levyjen nivelet eri kerroksissa eivät täsmää.
5.7 Mahdollisuus käyttää emäksenä lämmitin tiivistämään matto (ilman laitteen siihen tasoitusmassaa) on muodostaa laskennallisesti vaikuttava kuormitus katolla elastisen lämmöneristyskyky (vetolujuus, venymä, elastinen moduuli).
Sementti-hiekkaveden paksuus ja vahvistaminen, jota käytetään välineenä, autojen pysäköinti jne. (kivennäisvilla, polystyreeni-vaahto, lasikuitu) ja laskeutuvat myös laskentaan ottaen huomioon eristyslevyjen elastiset ominaisuudet.
5,8 välillä sementti-hiekka sideaineet ja huokoinen (kuituinen), eristys on järjestetty välikerros rainamateriaalin ilman kosteuden eristys aikana laite perän tai pintavaurioita hauras eristys (esim., Vaahto lasi).
5.9 tasoitusmassa on oltava lämpötila- supistuminen liitokset leveä 10 mm, erottamalla perän sementti-hiekka laasti on osia ei ole enempää kuin 6 6 m, ja asfalttia - osioissa ei yli 4 4 m kylmä pinnoitteet ?. joiden laakerilevyjen pituus on 6 m, näiden alueiden on oltava 3-3 m.
5.10 Lämpökutistettaville saumoille on järjestettävä liuskoja - kompensointia, jotka ovat 150-200 mm leveitä rullamateriaaleista ja jotka on liimattava molemmille reunoille noin 50 mm: n leveydelle.
5,11 Eristys paneelit polystyreenistä ja muita palavia lämmittimet voidaan käyttää perustana vedenpitäväksi matto rainamateriaaleissa ilman laitteen Tasausmassa vain silloin, kun vapaa laskemisen rainamateriaalin tai käyttämällä liima-aineella tai mekaaninen kiinnitys se, koska polttamisen aikana tarroja palovammoja eristys ei ole sallittua.
Jos lämmöneristyslevyt ja lämpöeristykseen kiinnitetyt kateaineet eivät ole yhteensopivia, niiden välissä on oltava vähintään 100 g / m2 tiheys lasikuitu- tai geotekstiilikuidusta.
5.12 Höyrysulku lämmöneristyskerroksen ja kattokannen alapuolisen kosteuden varastamisen estämiseksi on toimitettava SP 50.13330: n vaatimusten mukaisesti. Höyrysulun on oltava jatkuva ja vedenpitävä.
Risteyksessä eristekerroksen seiniin, seinä lyhdyt, kaivokset ja laitteiden läpi päällysteen tai yläpohjan, höyryn täytyy nostaa korkeus on yhtä suuri paksuus eristekerroksen, ja alalla liikuntasaumojen olisi kelataan metallikuoren reuna kompensaattorin ja ilmatiiviisti kiinnitetty tai hitsattu.
5.13 Kun kiinnität kattomaatan kiinnittimiin, niiden piki määräytyy laskemalla tuulikuorma (liite E).
5.14 Korkeuseroissa, katon lähellä, kaiteiden seinämien, putkien kulkiessa, viemäriputkissa, tuuletusakselissa jne. tarjota lisävettäeristysmattoa, kerrosten lukumäärä, joka suositellaan otettavaksi liitteeseen D.
5.15 Päällystettyjen materiaalien ja masten tiivistysmatot on sijoitettava vähintään 250 mm pystypinnoille.
GOST 30693 -standardin mukaan kattolamattoa aluskerroksen tasoituksen ja kerrosten välisen tarttuvuuden tulee olla vähintään 1 kgf / cm2.
5.16 Kuumaa ja kylmää bitumia, vähän älykkäämpiä kumia, polymeeri-bitumia ja bitumiemulsiomassaa sekä rullaustelamateriaaleja riippuen kaltevuudesta riippuen lämmönkestävyys ei saa olla pienempi kuin taulukossa 3 on esitetty.
T a b l ja c a 3

5.17 Sementtiliuoksella 5-10 on oltava suojaava kerros kattorakenteissa (tyypit K-1 ja K-2, liite D), joiden kaltevuus on jopa 10% (enintään 6o) mastisista tai bitumisista ja bitumipolymeerimateriaaleista, mm tai karkeasta raakakastikkeesta (kivirouhe), jonka merkkivalo ei ole alle 100, upotettuna mastiksi. Soraisen suojakerroksen paksuuden tulee olla 10 - 15 mm ja kastikkeesta - 3-5 mm. Mastikatteissa suojaavan maalikerroksen on vastattava auringon säteilyn vaikutuksia. Tällaisen katon päähän leveydeltään 1,5 metriä on järjestettävä suojakalvo soraa tai karkeaa raivausta.
5,18 Suojakerros hyväksi katot (tyyppi K-3, liite D) tulisi olla levy tai monoliitti palamatonta materiaalia NY arvosanalla pakkasta vähintään 100 vähintään 30 mm ja lujuus määritetään laskemalla kuorman mukaisesti JV 20,13330 ja ruohon päällä - maaperällä. Monikulttuurisessa suojakerroksessa toimivat katot, enintään 10 mm leveä kutistettavia saumoja, jotka on täytetty tiivistysmastilla, ei saa olla enempää kuin 1,5 metriä kohtisuorassa suunnassa.
5.19 Kattoissa, joissa vaaditaan niiden päälle asennettavien laitteiden kunnossapito (kattotuulettimet jne.), Materiaaleista valmistettujen laitteiden ympärillä kulkureitit ja laiturit on toimitettava 5.18 kohdan mukaisesti. Kattoissa, joissa tarvitaan vain huoltoa, on sallittua käyttää puiset kulkutiet, kumilaatat tai polymeeriset valssatut materiaalit. Kulkuväylät eivät saa estää veden päästä katosta; Tällöin ne on varustettava kanavilla tai pohjaveden avulla.
5.20 Käytetyissä kääntökatoissa (tyyppi K-4, liite D), jotka on suunniteltu tarjoamaan kahviloita, urheilukenttiä, parkituslääkäreitä, parkkipaikkoja jne. suojaava kerros olisi valmistettava sementti-hiekkalaastista tai monoliitti- sestä raudastetusta betonista tai betonilevyistä sementti-hiekkalaastiin tai erikoistukeen tai geotekstil- leihin.
5.21 Suojakerros kattoalueilla teollisuuspölyn, lumen, materiaalien varastointi jne. edellyttäen, että sementti-hiekkalaasti tai -laattamateriaalit on asetettu sementti-hiekkalaastiin kohdan 5.18 vaatimusten mukaisesti.
5.22 Vapaan asennuksen menetelmällä suoritetuissa elastomeeristen ja termoplastisten valssattujen materiaalien, joita ei hyödynnetä, on järjestettävä laatta- tai soramakuormitus, jonka massa määritetään laskemalla tuulikuorma (liite E).
5,23 suurin sallittu katon alueella telan ja mastiksin materiaalien syttyvyyttä ryhmän G-2, G-3 ja G-4, jonka kokonaispaksuus vedenpitäväksi matto 8 mm, joilla ei ole suojaa kerros soraa tai karkeaa leviäminen ja koealojen alue, erotetaan palovyöhykkeitä (seinällä) ei saa ylittää taulukossa 4 annettuja arvoja.
5.24 Paloturvojen tulisi olla suojarakenteita (5.18), joiden leveys on vähintään 6 m. Palo-hihnojen on ylitettävä katon alapuolella oleva alusta (mukaan lukien lämpöeristys), joka on valmistettu palamisryhmien G-3 ja G-4 materiaaleista koko paksuuden nämä materiaalit.
T a b l ja c a 4

5.25 Sisätiloissa olevien kanavien katon läpi kulkevilla paikoilla on tarkoitus vähentää 15-20 mm: n etäisyydellä 0,5-1,0 m: n etäisyydellä vedenpitävästä matto- ja vesisäiliöstä.
Suppilon akselin tulee olla vähintään 600 mm: n etäisyydellä rintakehästä ja muista rakennuksen osista, jotka ulkonevat katon yläpuolella.
5.26 Levityslaipalla, jossa on metallin kompensaattorit, höyrysulun on peitettävä alempaa kompensaattoria ja puristettava eristys on järjestettävä esimerkiksi GOST 31309: n mukaisesta lasikuitukuidusta tai GOST 21880: n mukaisesta mineraalivillasta.
5.27 Bitumien ja bitumipolymeerirullan ja mastimateriaalien kattoihin pystypintojen vieressä olevilla paikoilla voidaan saada aikaan kaltevia, kiilamaisia ​​sivuja, joiden sivut ovat noin 100 mm [2, 3].
5.28 Paikoissa, joissa katto kulkee jopa 450 mm: n paksuisten kaiteiden ympärille, lisäkerrosten päälle voidaan asettaa kerrosta vedenpitävälle matolle ripustuspalkin yläreunaan galvanoidun kattoteräksen ja kiinnityspistojen kanssa.
TPO-kalvosta tai PVC-kalvosta valmistetuissa kateissa voidaan näiden materiaalien lisäksi valmistaa lisää vesitiiviin matto TPO-metallista tai PVC-metallista valmistetuksi tippariksi.
5,29 katot korkea (yli 450 mm) kaide ylempi suojaesiliinan voidaan kiinnittää metalli paine kisko ruuvit ja on suojattu tiiviste ja yläosa kaide suojattu katto teräs, kiinnitetty kainalosauvat tai päällystetty selviytyä saumojen tiivistämiseksi [2, 3 ].
5.30 Putken katon kautta kulkevissa paikoissa on suositeltavaa käyttää teräsputkia, joissa on laipat (tai teräsbetonilasit) ja suljetaan katto tässä paikassa. Ankkurit on myös suljettava. Katon vierekkäisillä suuttimilla ja ankkureilla on sallittua aikaansaada kumitiivisteisiä osia ja PVC-kalvojen katoissa - osia, jotka on valmistettu vahvistetuista PVC-aihioista (lasit, muotoiset osat) [2].
5,31 On verho osa, kun ulompi jäteveden katto suositeltavaa monistaminen yhden kerroksen lisäksi vedenpitäväksi matto rainamateriaalin jonka leveys on vähintään 250 mm, kiinnitettiin substraatin katon (roll katto bitumia ja bitumin-polymeerimateriaaleja), tai yksi kerros mastiksin kanssa vahvistaa vuori ( mastokattiloissa). Elastomeeristen materiaalien (esim. EPDM: n) katoissa vesieristysmatto on liimattu tippumaan ja TPO-kalvosta tai PVC-kalvosta matto hitsataan TPO-metallin tai PVC-metallin tippuvuuteen [2].
5,32 On katon harjan gradientilla 3,0% tai enemmän on suositeltavaa parantaa leveys 150-250 mm kummallakin puolella ja laaksot - leveys 500-750 mm (taittolinjaa) yksi ylimääräinen pinnoitekerros bitumipitoisen matto tai bitumi-polymeeri-tela materiaali (bitumissa ja bitumipolymeerimateriaaleissa) tai yksi vahvistettu mastikerros (mastokattiloissa) lisäyksen D mukaisesti.
5.33 Ruohonjuuritason katveissa ja kääntyvien kattojen katossa tulee käyttää tyhjennysrengasta sisältäviä suppiloita vettä ja mätättömiä materiaaleja, esimerkiksi muovia, varten.
5.34 Esimerkkejä valssattujen ja mastisten kattojen yksityiskohdista annetaan lisäyksessä G.
6 Kattokomponenteista valmistetut katokset ja aaltopahvilat
Palamateriaalien ja aaltopahvin [3, 4] katoissa käytetään laatat, kattotiilet, aaltopahvi, krysotiilisementti, sementti-, teräs-, kupari- ja alumiinilevyt sekä metallikatto. Tällaisten kattojen rakenteelliset ratkaisut on esitetty lisäyksessä Z.
6.1 Sementti-hiekan ja keraamisten laattojen katot
6.1.1 Tiilikaton kaltevuus riippuu laattojen muodoista ja asennustyypistä (taulukko 5) [4].
T a b l ja c a 5

6.1.2 Lisävaatimukset sementti-hiekkakattojen katolle riippuen kaltevuudesta esitetään taulukossa 6.
T a b l ja c a 6

Sementti-hiekkakattotiiveissä voi olla seuraavat suunnitteluratkaisut:
eristeen paksuus on pienempi kuin hyllyn korkeus: diffuusio (hydro-suojaava) kalvo on järjestetty muodostamaan kaksi tuuletuskanavaa (taulukko 1.1.1, liite Z);
lämpöeristyksen paksuus on yhtä suuri kuin raudan korkeus: diffuusioliuos (tuulivoimaventtiili) sijaitsee lämmöneristyspinnalla, jolloin sen yläpuolella on yksi ainoa tuuletuskanava (taulukko H.1, liite 3);
eristeen paksuus on suurempi kuin raudan korkeus: tässä tapauksessa ylimääräinen eristyskerros voidaan sijoittaa poikittaisten runkopalkkien tai ristikkopalkkien yläpuolelle lisäpalkkien väliin, joiden korkeus on yhtä suuri kuin lisäeristeen paksuus.
6.1.3 Raiteiden poikkileikkaus ja askel määrittävät kuorman vaikutuksen laskennan SP 20.13330: een. Laskuretku on varustettava palkkeista, joiden poikkileikkaus on vähintään 30 50 mm.
6.1.4 Räystäsulkon rakentavan ratkaisun tulisi varmistaa ilman esteetön ilmavirta katon tuuletuskanavaan.
6.1.5 Vedenlämmittimissä vesikouruissa on vedenpitävä kalvo.
6.1.6 Esimerkkejä katon yksityiskohdista annetaan lisäyksessä I.
6.1.7 Laatoitettu katto suunniteltaessa määräytyy pohjaan (kaltevuuspituus) ja katon pituuteen (liite K).
6.2 Katteet vyöruusuilla
6.2.1 Vyöruukun alapuolella oleva pohja on kiinteä lattia, joka voi olla:
havupuiden uurretut tai leikatut levyt, jotka eivät ole alhaisemmat kuin toinen luokka (GOST 8486), joiden kosteus on enintään 20%;
vanerin kosteutta kestävä brändi FK (GOST 3616.2), jonka kosteuspitoisuus on enintään 12%;
(OSB), jonka kosteuspitoisuus on enintään 12%.
6.2.2 Raiteiden korkeus ja poikkileikkaus määritetään laskemalla todellisista kuormista riippuen. Kiinteän lattian paksuus, riippuen porraskaiteista, hyväksyy taulukon 7.
T a b l ja c a 7

6.2.3 alla kattolaatat maton on oltava pohjakalvon roll materiaalia pinoaminen alle vyöruusu katon poikki pinnan lisäksi vedenpitäväksi toimii kallistamiseksi 20% (12) 33% (18). Suurten rinteiden kohdalla vuorauskerros on suunniteltu vain räystäs- ja pylväsulkuneuvoissa putkien, putkien, kaivosten, kourujen ja seinien vieressä olevien paikkojen läpi.
6.2.4 Esimerkkejä katon yksityiskohdista on lisäyksessä L.
6.3 Kattotiilet
6.3.1 Kattotiilet (luonnollinen liuskekivi, sementti-kuitu, krysotiilisementti, komposiitti) sisältävät kattorakenteiden levyturvalliset lattiapäällysteet, rullamateriaalien vedeneristyskerroksen, johon laatat asetetaan.
6.3.2 Kattotiilien kiinnittämiseen käytetään korroosionkestäviä kynsiä (kuparia tai galvanoitua vedettä) tai tappeja ja ruuveja, joiden korkin halkaisija on vähintään 9 mm, sekä tuulimittareita.
6.3.3 Kaatoletanvaihto on säädelty tuuletetuilla luistimilla, höyrystysikkunoilla ja ilmastointilaitteilla.
6.3.4 Lautanen sallitaan käyttää suurikokoisia laatat (Liite M). Tiivisteen katto-osien risteyksestä seiniin, kaiteisiin ja muihin pystysuoriin rakenteisiin tulisi sisältyä metalliset esiliinat (esimerkiksi galvanoidusta kattotiilestä, kuparista, lyijystä, alumiinista); näissä paikoissa on myös suositeltavaa antaa alempi vedeneristyskerros.
6.4 Katot aaltopahvista, mukaan lukien profiloidut levyt
Liitteessä 3 on esitetty aallotettujen kattojen rakenteelliset liuokset, mukaan lukien profiililevyt, esimerkkejä tällaisten kattojen yksityiskohdista on lisäyksissä H ja P.
Bitumiset levyt
6.4.1 Bitumeja sisältävien aaltopahvojen kattojen tulee olla 20%: n (12 °) rinteillä tai enemmän. Kun kaltevuudet 10-20% (6 - 12?) Aallotettujen levyjen alla on oltava vesitiivis kalvo.
6.4.2 Bitumi aallotettujen arkkien alapuolella oleva ala on osoitettava riippuen katon kaltevuudesta.
10-20%: n kaltevuus (6-12) on tarpeen levyt tai vaneri jatkuvaa lattiaa (6.2.1); pitkittäisliitoksen arvon tulisi olla noin 300 mm, ja sivun päällekkäisyys on yhtä suuri kuin kaksi aaltoa. Aallotettujen levyjen poikittaiset liitokset on suljettava arkin mukana toimitetulla tiivisteellä.
20-25%: n kaltevuus (12-15) on oltava noin 450 mm: n pituinen, pituussuuntaisen päällekkäisyyden tulisi olla noin 200 mm ja sivusuuntainen päällekkäisyys yhtä kuin yhtä aaltoa.
Jos kaltevuus on yli 25% (yli 15), pystytason tulee olla noin 600 mm, pituussuuntaisen päällekkäisyyden tulisi olla noin 170 mm ja sivusuuntainen päällekkäisyys yhtä kuin yhtä aaltoa.
6.4.3 Kouruissa ja räystäsosassa on suositeltavaa laatoittaa seinätölkki, jonka leveys on 700 mm leveä.
Kattorakenne voidaan toimittaa galvanoidussa teräksessä tai alumiinissa; aallotettujen arkkien tulisi peittää se vähintään 150 mm leveäksi.
6.4.4 Aallotettujen levyjen katon vieressä seinään, kaiteeseen ja savupiippuun liitetään ruuveilla kiinnitetyt kulmakappaleet, jotka kulkevat tavallisten arkkien aaltojen läpi; Samanaikaisesti ne asennetaan rinteeseen, joka on päällekkäin vähintään 150 mm, ja kaltevuuden pop on vähintään yksi aalto.
6.4.5 Levyjen kiinnittäminen teräs- ja teräsbetonipalkkeihin on tehtävä galvanoitujen teräskoukkujen tai kannattimien avulla sekä GOST 1144, GOST 1145 ja GOST 1146 mukaan galvanoitujen ruuvien avulla.
6.4.6 Teräselementit aallotettujen levyjen kiinnittämiseksi luistoon ja juoksuun on oltava korroosiosuojalla.
Kiinnitysarkkien lukumäärät nauloihin tai ruuveihin, taittopalkkien tai kulmien nousu määräytyy laskemalla tehokas kuorma luvun SP 20.13330 mukaisesti; kiinnittimien lukumäärän on kuitenkin oltava vähintään 4 arkkia kohden ja kehysrullan tuulikannattimien lukumäärän on oltava vähintään 2 arkkia kohden.
Krysotiiliseoslevyt
6.4.7 Kastosilloitettuja sironta-aaltopahvia ja tuotteita, joissa ei ole pinnoitetta tai maalattuja, käytetään kattotielle.
6.4.8 Aallotettujen krysotiilisementtilevyjen katot on toimitettava 20%: n (12 °) rinteille tai enemmän. Kun kaltevuudet 10-20% (6 - 12?) Aallotettujen levyjen alla on oltava vesitiivis kalvo.
6.4.9 Asuinrakennusten kattojen osalta suunnitellaan CB 40/150 -profiilien (keskipitkän aallon, aallon korkeus - 40 mm, aallonväli - 150 mm) levyt ja teollisuusrakennukset - CE-profiililevyt 51/177 (keskimääräinen eurooppalainen, aallonkorkeus - 51 mm, aallon vaihe - 177 mm) [5].
6.4.10 Across ramppiaalto SW aaltomainen arkki peiteprofiilin 40/150 reunat päällekkäin aalto peittää viereisen levyn reuna, ja levyprofiilin CE 51/177 - puoli aalto viereisen levyn. Kattosyötön kaltevuuden on oltava vähintään 150 mm [5].
6.4.11 Normaalipalkkien kotelo, jonka pituus on 60 x 60 mm, voi olla pohja kattohuoneiden aallotettujen krysotiili-sementtirakenteiden katolla, jossa on ullakko. Tiukan pituussuuntaisen päällekkäisyyden varmistamiseksi kaikkien parittomien ristikkopalkkien korkeus on 60 mm ja tasainen - 63 mm. Levyjen korkeuden on oltava korkeintaan 800 mm. Havupuuta käytetään säröillä tangoilla SP 64.13330: n vaatimusten mukaisesti.
6.4.12 On räystään on suositeltavaa käyttää baari 65 mm korkeus, on harjun, kaksi harjanne tanko-osa 70? 90 mm ja 60? 100 mm, ja edelleen pitkin harjanteen prikonkovye baareissa sama poikkileikkaus kuin tavallinen.
6.4.13 Teollisuusrakennuksissa krysotiili-sementti-aallotettujen levyjen alapuolella oleva pohja on valmistettu teräs- tai puupalkkeista.
6.4.14 Käyttöliittymään kattoelementit poimulevyjen antaa hrizotilotsementnyh hrizotiltsementnye osat (dobornye) mukaista osaa GOST 30340. Koska hrizotiltsementnyh harjanteen osia voidaan käyttää, ja kulmakouruun osat sinkittyä teräslevyä (mukaan lukien polymeeri-päällystetty ) tai
alumiiniseosta.
6.4.15 Kun pituus rakennuksen yli 25 m kompensoimiseksi muodonmuutoksia katto on oltava liitoksia on sijoitettu jaolla 12 m hrizotiltsementnyh levyjä ei ole suojattu vedenpitävä pinnoite, ja 24 m - ja hydrofobisesti muunnetun värillinen arkkia.
6.4.16. Crisotilisementtilevyjen katon yksityiskohdat vastaavat 6.4.3-6.6.6 kohdassa esitettyjä vaatimuksia.
Sementtikuitulevyt
6.4.17 Aaltopahvia sisältävien kuitulevyjen kattojen on oltava vähintään 20 asteen rinteillä. (36%) ja rinteillä 7 - 20? (12 - 36%) aallotettujen levyjen alla - lisävesieristyskerros.
Koot 920? 585 mm, 920a 875 mm ja 1130? 1750 mm, jonka aallonpituus on 177 mm ja päällekkäisyys 125 mm (kaksi ensimmäistä); vaiheen aallon ja päällekkäisyyden pituudella - 150 mm (kolmas).
6.4.18 Sementti-kuitulevyjen katon alapuolella olevat vaatimukset vastaavat 6.4.11 kohdassa esitettyjä vaatimuksia.
6.4.19 Sementti-kuituarkkien katon vaatimusten vaatimukset ovat samat kuin 6.4.3 - 6.4.6, 4.6.12 - 4.6.15 esitetyt vaatimukset.
Metalliprofiiliset levyt, mukaan lukien metallilevyt
06.4.20 Kuten katelevyn antaa profiileja galvanoitu teräs, tai alumiini päällystetty alyumotsinkovym aihion koristeellinen suojaava-lakka mukainen pinnoite GOST 24045 ja profiloidut alumiinilevyt, metalli- ja komposiitti metalli.
6.4.21 Profiililevyjen katot tuottavat yli 20% (12 °) rinteillä; 10-20% (6 - 12 °) kaltevilla rinteillä on välttämätöntä aikaansaada pitkittäisten ja poikittaisten liitosten tiivistys arkkien väliin tai - vedeneristyskerros arkin alle.
Profiililevyn päällekkäisyyden on oltava vähintään 250 mm ja rinteessä - yhdellä aallotuksella.
6.4.22 Alusta profiililevyn katon alle on puupalkkeja tai metallikoteloita.
Katon alapuolen kantavuus asetetaan SP 20.13330: n mukaiseen kuormaan.
6.4.23 Profiililevyt kiinnitetään karsinoihin, joissa on itsekierteittävät ruuvit EPDM: stä valmistetulla tiivistyslevyllä.
6.4.24 Metalliprofiilisen arkin katon liitoksesta seiniin on valmistettava teräslevyistä valmistetut esiliinat, joissa on sinkki- tai polymeeripinnoite. Ne on asennettu niiteille, ja toistensa väliin on yksi ainoa taivutettu sauma. Ridge- ja kehysmuotoiset elementit sekä esiliinat viimeistelykulujen katon läpi voivat olla "kampa" metalliprofiililevyn poikkileikkauksena.
6.4.25 Metalli-laattojen ja komposiittisten metallilevyjen kattomia on käytettävä yli 20% (12 °) rinteillä. 10-20%: n rinteillä (6 ° - 12 °) on metallilevyn alle oltava vedeneristyskerros.
6.4.26 Metalli- ja komposiittimateriaalilevyn alapuolinen pohja on leikattujen levyjen lattia.
Levyjen välinen etäisyys riippuu laatta-aaltopituudesta.
6.4.27 Luukkujen, harjanteiden ja viemäröintikanavien pääosien lisäksi katto on täydennetty kattolaitteiden avulla (harjan tiiviste, pistoke, lumisulku jne.).
6.4.28 Eristetyn katon tuuletukseen tulee olla yksi tai kaksi ilmanvaihtokanavaa riippuen suunnitteluratkaisusta (liite 3). Pakokaasu suoritetaan harjanteella tai pakoputkella, joka sijaitsee kaltevuudella. Rakenteelliset liuokset profiililevyjen katosta on lisäyksessä Z.
6.4.29 Kattopalkin yläpuolella on oltava puupaneeli, jonka pitäisi olla korkeampi kuin laatikko metallilevyn korkeuteen. Yläosa solmupäällysteinen metallilevy.
6.4.30 Kaivon asennuspaikalla on oltava kiinteä pohja, jonka paksuus on yhtä suuri kuin pohjan paksuus. Kouru asetetaan päällekkäin vähintään 150 mm, ja liitos tiivistetään.
7 Metallilevyt
7.1 Käytettyjen levytuotteiden kattojen osalta: teräs (GOST 14918), jonka paksuus on enintään 0,6 mm; kuparin luokka M1 (GOST 859), jonka paksuus on 0,6 tai 0,7 mm, telan leveys 600 ja 670 mm, levyt - 1000 mm; Sinkkiaste C-2 (GOST 3640), jonka paksuus on enintään 0,6 mm; sinkki-titaani, jonka paksuus on 0,7 mm, rullan leveys 500, 600 ja 670 mm, levyt - 1000 mm; alumiini (GOST 21631), jonka paksuus on 0,7 mm, telan leveys 500 tai 650 mm, levyt - 1000 mm [6, 7].
7.2 Kiinnikkeet, kiinnittimet, kourut ja putket sekä komponentit, jotka kattavat kattokorkeudet yläpuolelle ulkoneviin rakenteisiin, olisi toimitettava materiaaleista niiden yhteensopivuuden mukaan (taulukko P.2, lisäys P). Katon korkeus risteyksestä on otettava vähintään 250 mm.
7.3 Teräslevyn ja alumiinin katon alla oleva jalusta on havupuiden tai kuitulevyjen puukuitu (GOST 24454).
Teräslevyn ja alumiinin ulkonema tulee olla jatkuvan nousupyynnin muodossa, joka on vähintään 700 mm leveä ja jonka korkeus on enintään 200 mm. Tällöin vaipan pitäisi olla vuorotteleva levyllä, johon yhdistyneiden maalausten löysät saumat sijaitsevat. Kaivannossa, kotelo olisi varustettava laudan lattiamateriaalina, jonka leveys on 700 mm.
7.4 maa katon sinkki-titaani ja kupari on massiivipuuta lattia lautojen vähintään 24 mm paksu vedenpitävä vaneri luokka FC (Standard 3616,2) paksuus 22-24 mm tai OSB (oriented strand board).
Kannatinpohjan laakerikapasiteetti olisi asennettava odottamalla olemassa olevaa kuormitusta SP 20.13330: n mukaisesti.
7.5 Kun valitaan materiaali katolle, on otettava huomioon niiden fysikaalis-mekaaniset indikaattorit (taulukko P.3, liite P). Tällaisilla metalleilla, kuten kupari, alumiini, sinkki-titaani, on korkea lineaarisen laajenemisen aste, joten kattojen laajentamista varten olisi annettava korvauksia sekä rinteiden että rinteiden yli.
Optimaalinen pituus katon kaltevuus näiden metallien kiinnittämiseksi liukuvan puristimet ei tulisi ylittää 10 m. Kun pidempi luiskan tulisi tarjota liikuntasaumoissa, paljetasaimet ja pitkä liikkuvat kiinnittimet, jotka on järjestetty pitkin kaltevuus pysyvä sauma.
7.6 Levyjen (laajennusliitosten) ja poistoaukkojen poikittaisliitosten rakenne riippuu katon kallistuskulmasta (liite C).
Kiinteiden (jäykkien) kiinnittimien sijainti katon päätasolla (3 m leveä) riippuu sen kaltevuudesta (liite C).
7.7 Kiinnitetään (jäykkä) kiinnittimiä katon kiinnittämiseksi sen yläpuolelle ulkonevien rakenteiden ympärille.
Kun tyhjennysaukon pituus yli 8 m: n etäisyydellä, levyjen liitokset on varustettava kaksinkertaisella taipuisalla taivutuksella tiivistystiivisteillä.
7.8 On sallittua aikaansaada synteettisestä kumista valmistettujen elastisten kaistojen kompensoijat.
7.9 Levymateriaalien kiinnitys tulee olla varustettu kiinnittimillä, jotka on kiinnitetty pohjaan korroosionkestävien kynsien tai itsekierteittävien ruuvien avulla.
Kattorakenteiden yhdistelmä rinteessä on tehtävä kaksinkertaisella seisomakokouksella, rinteessä. Kun katon kaltevuus on yli 35? liitos rinteessä nurkkaan seisova sauma on sallittua.
Tärkeimmistä tason kattojen ylärajan määrää määritetään laskennallisesti tuulikuorman, nimellinen voima vetää capping 500 N. on katon harjaa ja räystään ympärillä kehä rakennuksen rajaaminen numero kaksinkertaistuu.
7.10 Kattoluiskulla 3-7? (5 - 12%) antavat taitteiden tiivistämisen esipuristetulla tiivistysnauhalla (PSUL) taitoksen pituudelle kaltevuudella vähintään 3 m etäisyydeltä seinämästä ristin alla.
7.11 Kattojen rakenteelliset ratkaisut on annettu lisäyksessä P (taulukko P.1), ja esimerkkejä katon yksityiskohdista on liitteessä C.
8 Teräsbetonilevyjen kattopaneelit
8.1 Bezrulonnye kattojen teräsbetonipilkkulevyt [8] tarjoavat rakennuksia, joissa on tuuletettu ullakko. Tällaiset katot ovat vahvistettu kattopaneelit, betoni kuivatus tarjottimet (sisäinen kuivatus) suojattu vedeneristyskerros mastiksin maalikoostumuksissa (kylmän bitumi-polymeeri tai polymeeri mastiksin mukaan GOST 30693) ja muita elementtejä (ohjaustaulun, tukea viestejä, palkit ja niin edelleen. f.).
8.2 Paikoissa, joissa tuuletuslokerot, putket ja muut tekniset laitteet ovat sallittuja, vahvistetuilla betonipaneeleilla on oltava aukot, joiden runko ulottuu vähintään 100 mm: n korkeuteen.
8.3 Ulkopuolisen seinän reunaan ulomman kuivatuksen kattolevyjen rungon poiston on oltava vähintään 600 mm ja sisäinen viemäri vähintään 100 mm.
8.4 Tukifriiseiden seinäpaneeleissa olisi oltava tuuletusaukot, joiden kokonaispinta-ala on kussakin pitkittäisseinässä hyväksytty vastaavan vaatimuksen 4.4.
8.5 Liitokset kattopaneelien, vesisäiliöiden sekä näiden elementtien liitosten, joissa on ilmanvaihtoputket, kasvopyyhepaneelit, poistoilman tuulet jne. tulisi sijaita kattopaneelien ja vesisäiliöiden pääaukon yläpuolella.
8.6 Viemäröintilautanen on oltava yksivaiheinen. Ei ole sallittua kulkea tyhjennyslevyjen, tuulettimien, radio-telineiden, TV-antennien jne. Pohjan läpi.
8,7 katot ulommalla järjestäytymätön tyhjennys harjanteen välisen liitoksen kattopaneelit tarjoavat U-muotoinen lujitetusta tasainen liuskojen (t app) sauman kattopaneelit ja valuma-alustan pään kanssa ohjaustaulun - esiliinat galvanoitu teräs nollaus kiinnittimet ja räystäslaudan ja sitä seuranneesta kaiteet ja kattopaneelit, joissa on tuuletusaukot, on esiliinoja, jotka on valmistettu galvanoidusta kattoterästä, ja niiden tangot on kiinnitetty hengityslaitteen pystytasoon yatsionnyh kaivokset ja tiiviste kuilun seinän ja väliseinämän tiivistysnauhan.
8.8 Kattopaneelit, joissa on poistoilmastointiventtiilit, voidaan toimittaa galvanoidusta kattotiilisestä teräksestä valmistetuilla metallisilla sateereilla, joissa on puristusrenkaat.
9 Kattotiilet ja lumenpidätys
9.1 Veden poistamiseksi kattoista on järjestetty sisäinen tai ulkoinen kuivatus.
3.24 SNiP 31-06: n mukaan on sallittua järjestää epäsäännöllinen kuivatusjärjes- telmä 1 - 2-kerroksisten rakennusten kattoihin edellyttäen, että visiirin laitteet ovat sisäänkäyntien yläpuolella.
9.2 Sisäisen organisoidun vedenpoiston tyhjennysputket on kohdeltava tasaisesti katon alle alhaisissa tiloissa, ja alimmassa osassa on tarvittaessa oltava valmiussuunnitelma varastosuppilolla (lisäys G). Yhteiskuntaa määrittävät kraatterien lukumäärän riippuen sen kapasiteetista, katosta ja rakentamisen alueesta
30.13330 ja SP 32.13330.
9.3 Epäsäännöllisen kuivatuksen tapauksessa rungon poistaminen seinän tasosta on oltava vähintään 600 mm.
9.4 Liittimet, jotka on asennettu laajennusliittimen molemmille puolille, voidaan asentaa yhteen nousuun tai yhteiseen riippuvaan linjaan edellyttäen, että kompensoivien liitosten on oltava pakollisia.
9.5 Kattoissa, joissa on ullakko ja ilmastoiduilla ilmakanavilla varustetut katot, suppiloiden imutulot ja viemäreiden jäähdytetyt osat on eristettävä ja kuumennettava.
9.6 Pinnoitteiden, joissa on laakeroitu lattia, joka on varustettu profiililevyllä, asennetaan tyhjennysuppiloihin.
9.7 Jos ulompi vedenpoiston järjestetty välinen etäisyys katon syöksykanavien on tehtävä enintään 24 m, ala poistoputket olisi tehtävä nopeudella 1,5 cm2 kohti 1 m2 katon pinta-ala.
9.8 Vesitiiviin maton liittäminen suppiloon voidaan muodostaa irrotettavalla tai irrotettavalla laipalla tai integroidulla liitospinnoilla, kun taas jälkimmäisen on oltava yhteensopiva vedenpitävän maton materiaalin kanssa.
9.9 Viemärit on suojattava tukkeutumiselta lehtien tai sora-aaltojen avulla, ja kattojen ja tarjottimien yläpuolella olevat katetut terassit tarjoavat irrotettavia vedenpoistoreittejä.
9.10 Katteen liitoskohdan korkeuden päällysteen (katon) ulostuloaukon on oltava vähintään 150 mm vedenpitävän maton pinnasta, suojakerroksista tai vihreän katon maaperästä.
9.11 Korkeuseroissa (jos kyseessä on kaskadinpoisto) matalilla kattoalueilla, se on vahvistettava suojaavilla kerroksilla tämän säännön 5.18 kohdan mukaisesti.
9.12 Rakennusten katolla, jonka kaltevuus on 5% (

Lisäksi on järjestettävä ulkoinen, järjestämättömät ja järjestetyt tyhjennysaukot lumenpidätyslaitteisiin, jotka on kiinnitettävä katon kanteisiin (rikkoen niiden koskemattomuutta), laatikkoon, purjeliin tai päällysteen tukirakenteisiin. Snegozaderzhivayuschie-laite on asennettu räystäsosaan laakerin seinän yläpuolella (0,6 - 1,0 m ristikkopohjasta), yläpohjan ikkunoiden yläpuolella sekä tarvittaessa katon muihin osiin.
9.13 Käytettäessä putkimaisia ​​höyrykattiloita niiden alla tarjoavat jatkuvan laatikon. Tukikannattimien välinen etäisyys määräytyy rakennuksen alueella olevan lumikuorman ja katon kaltevuuden mukaan.
Kun käytetään paikallisia lumisäätöelementtejä, niiden asettelu riippuu katon tyypistä ja kaltevuudesta, jonka näiden elementtien valmistajan on toimitettava.
9.14 Jääpalojen ja jääpuikkojen muodostumisen estämiseksi kattokaivojärjestelmässä sekä lumen ja huurteen kertymisestä tyhjennyskouruissa ja räystäsosassa, asenna jäätymisjärjestelmä kaapelijärjestelmän kattoon.

Liite A
(Haluttu)
Luettelo sääntelyasiakirjoista
Venäjän federaation liittovaltion laki 22.7.2008 No. 123-FZ "Tekniset määräykset paloturvallisuusvaatimuksista".
Venäjän federaation liittovaltion laki, 23. marraskuuta 2009 nro 261-ФZ "Energian säästämisestä ja energiatehokkuuden lisäämisestä sekä Venäjän federaation tiettyjen lainsäädäntötoimien muuttamisesta"
Venäjän federaation liittovaltion laki, annettu 30. joulukuuta 2009 No 384-ФЗ "Rakennusten ja rakennelmien turvallisuutta koskevat tekniset määräykset"
SP 16.13330.2011 "SNiP II-23 teräsrakenteet"
SP 64.13330.2011 "SNiP II-25-80 Puurakenteet"
SP 20.13330.2011 "SNiP 2.01.07 Kuormat ja vaikutukset"
SNiP 2.03.02 Tiheän silikaattibetonin betoni- ja teräsrakenteet
SP 30.13330.2011 "SNiP 2.04.01 Sisäinen vesihuolto ja rakennusten viemäröinti"
SP 32.13330.2011 "SNiP 2.04.03 Viemäröinti. Ulkoiset verkot ja tilat "
SNiP 23-01 Rakentamisen ilmasto
SP 50.13330.2011 "SNiP 23-02 Rakennusten lämpösuojaus"
SP 54.13330.2011 "SNiP 31-01 Asuinrakennukset"
SP 56.13330.2011 "SNiP 31-03 Tuotantorakennukset"
SNiP 31-06 Julkiset rakennukset ja tilat
GOST 859-2001 Kupari. postimerkkejä
GOST 1144-80 Ruuvit, joissa puolipyöreä pää. Suunnittelu ja mitat
GOST 1145-80 ristipääruuvit. Suunnittelu ja mitat
GOST 1145-80 Ruuvit puolipäähän. Suunnittelu ja mitat
GOST 3616.2-96 Yleiskäyttöinen vaneri, jossa on ulkovaippainen havupuuviilu. Tekniset olosuhteet
GOST 3640-79 sinkki. Tekniset olosuhteet
GOST 8486-86 * Havupuu. Tekniset olosuhteet
GOST 14918-80 * Galvanoitu ohut teräslevy jatkuvista linjoista. Tekniset olosuhteet
GOST 18124-95 Asbestisementtilevyt. Tekniset olosuhteet
GOST 21631-76 * Alumiinilevyt ja alumiiniseokset. Tekniset olosuhteet
GOST 21880-94 Mineraalivillasta valmistetut lämpöä eristävät matot. Tekniset olosuhteet
GOST 24045-94 Teräslevyosat, jotka on taivutettu trapetsin aallotuksilla rakentamiseen. Tekniset olosuhteet
GOST 24454-80 * Havupuuteri. mitat
GOST 25772-83 * Teräs, kaiteet, parvekkeet ja katot. Yleiset tekniset edellytykset
GOST 26816-86 Sementtisäikeet. Tekniset olosuhteet
GOST 30340-95 Aallotettu asbestisementti. Tekniset olosuhteet
GOST 30547-97 * Katteet ja vedeneristysmateriaalit. Yleiset tekniset edellytykset
GOST 30693-2000 Mastikatteen katoaminen ja vedeneristys. Yleiset tekniset edellytykset
GOST 31309-2005 Mineraalikuituihin perustuvat lämmöneristysmateriaalit. Yleiset tekniset edellytykset

Liite B
(Viite)

Ehdot ja määritelmät
Tässä yhteisyrityksessä käytetään seuraavia termejä vastaavien määritelmien kanssa:
diffuusiokalvo: höyryä läpäisevä, mutta vedenpitävä kalvo, joka sijaitsee aallotettujen arkkien, kappaleen ja levymateriaalien katon alla, muodostuu yhdestä tai kahdesta tuuletusaukosta (kanavista) ja tarjoaa lauhteen tai veden kaatamisen sateelta tai lumelta, joka katosi katon alle.
lisävesieristysmatto (rullatut tai mastiset): Valssattujen kateaineiden tai mastisten kerrosten, sis. joka on vahvistettu lasimateriaaleilla, toteutettu vahvistamaan päävesieristysmattoa laaksossa, ristoolilla, seinien, kaivosten ja muiden rakenteellisten elementtien kanssa.
Endova: Kalteva kastoradio, joka muodostuu rinteiden risteyksestä.
Suojakerros: Katon elementti suojaa päävesieristysmattoa mekaanisilta vaurioilta, suora altistuminen ilmakehän tekijöille, auringon säteily ja tulen leviäminen katon pinnalle.
Eave-uloke: Kannen (katon) ulkonema seinästä, suojaa sitä virtaavalta sateelta tai sulavedeltä.
kuva katto: valmistetaan yksi tai kaksi arkki kattotiiliä, jossa raaja sivuilla.
harja: katon ylempi vaakasuora reuna.
vastahila: Pohja arkin alla, aaltoileva tai kappale
materiaaleja, jotka koostuvat puupalkkien tai lankkujen laatikoista.
Katto: Päällyste (katto), joka suojaa rakennusta sademäärän läpäisevyydestä, kattaa katon materiaalin, katon alapuolen, ilmanvaihtoaukkojen, liitosten, turvallisen liikkeen ja käytön, lumenpidätys jne.
käänteinen katto (käännetty): kattopäällyste (katto) lämpöä eristävällä kerroksella vedenpitävällä matolla.
mastokatto: Useiden vahvistettujen kerrosmateriaalien kerros.
katto pala: kattotiili, jossa on vesitiivis kerros katon materiaaleja.
kattokäyttöinen: Erityisesti varustettu suojakerroksella (työpohjallinen katto), joka on suunniteltu ihmisille pysymään siihen, laitteiden sijoittamiseen, kuljetukseen jne.
ullakko: Asuntotila jyrkän, katkoviivan katon alla, jota käytetään asumiseen tai kotitalouskäyttöön
kattoikkuna: ikkuna valaisemaan asuntotilaa, joka on järjestetty ullakolle katon rinteillä.
kalvo: Vedenpitävä katto-matto, usein yksikerroksinen, valmistettu polymeerisestä kateaineistosta, liimattu, mekaanisesti kiinnitetty tai löysästi asetettu pohjaan katon alle, jota seuraa lastaus.

Soveltamisen loppu B
laatikot: Pohja arkin, aaltoviivan tai palan materiaalin alapuolelle, joka koostuu yhdensuuntaisista puupalkkeista tai laitureista, jotka on asennettu luiska-alalle.
alusta katon alla: eristyspinta, kantavat levyt tai tasoituskerrokset, joihin on kiinnitetty vesitiivis matto (rulla tai massiivinen) tai ristikot, ristikudos, vastalevy, kiinteät lattiat, joiden katto on valmistettu kappaleesta, aaltopahvista tai arkkimateriaalista.
päävesieristysmatto (rullatut ja mastiset): Valssattujen kateaineiden tai massiivikerrosten kerrokset, mukaan lukien vahvistetut, johdonmukaisesti alustalle katon alla.
katto (katto): Ylempi rakennusteksti suojaamaan tiloja ulkopuolisilta ilmastollisilta tekijöiltä ja vaikutuksilta. Lattian ääressä kutsutaan lattian yläpuolen yläosan yläpuolella olevan tilan (kulku tai puoli läpivienti) läsnäollessa. Päällysteessä (katossa) on katto, pohja katon alla, lämpöeristys, kattotiiviste, höyrysulku ja tukirakenne (teräsbetonilaatat, aallotettu lattia jne.).
tasoitus: Monoliittinen tai esikäsitelty kerros kestävästä materiaalista, joka on järjestetty kohdistamaan kerroksen alapuolelle tai luodakseen kaltevuuden.
Dormer-ikkuna: Katon kaltevuuden ikkuna, joka on suunniteltu valaisemaan ja tuuletettava ullakko.
katon kaltevuus: Katteen osan pudon suhde sen pituuteen ilmaistuna suhteelliseksi arvoksi prosentteina (%) tai asteina (o); suurimman kaltevuuden viivan ja sen ulkoneman välinen kulma vaakatasossa.

Liite B
(Suositus)
Ilmanvaihtokanavien ja ilmastus- putkien kuivauskyvyn laskeminen rakennusten yhdistelmässä (katolla)